A+ A A-

Prosessi

Valmennus prosessi

Coaching Process 1

Tavoitteenani on toimia kaikupohjana, kuunnella, kyetä kyseenalaistamaan itsensä rajoittavat uskomukset, paljastamaan uusia näkökulmia, jakamaan havaintoja ja luomaan asiakkaalle enemmän itsetietoisuutta. Pyrin tukemaan, mahdollistamaan ja voimaannuttamaan, jotta hän/he voivat siirtyä eteenpäin ja saatujen oivallusten perusteella pystyä muuttamaan myös muita elämänalueitaan.

Prosessini tunnistaa ja ratkaisee kaikki itseään rajoittavat uskomukset, oletukset, ennakkoluulot jotka voidaan tulkita kiistanaiheeksi. Asiakas pystyy kehittämään omat strategiansa hallitakseen olosuhteitaan paremmin ja olemaan vastuullisempi. Lopputuloksena on perustavanlaatuinen kasvu itseluottamuksessa ja parempi kyky suorittaa tehtäviään.

Käytän useita menetelmiä ja tekniikoita auttaakseni asiakasta saavuttamaan halutun lopputuloksen. Minulle tuttuja valmennusmalleja ovat GROW, TGROW ja OSCAR/OSKAR. Painopiste on enemmän keskusteluissa vaihtoehdoista ja ratkaisuissa, sen sijaan että jäädään käsittelemään mennyttä tai tapahtunutta. Valmennusmalli luodaan vastaamaan asiakkaan/organisaation tarpeita; mahdolliset tarpeet kullekin asiakkaalle määritellään valmennusta edeltävässä istunnossa.   

On olemassa useita valmennusmenetelmiä, joihin olen perehtynyt: Ratkaisukeskeinen lähestymistapa, ei-ohjaava tekniikka, transformationaalinen keskustelu, dynaaminen lähestymistapa, eksistentiaalinen valmennus.

Yhteenvetona voidaan todeta, että valmennuksessa käytettävä lähestymistapa valikoituu kunkin valmennuksen tavoitteen mukaan sekä näille osoitettujen istuntojen määrään. Valmennus on korvaamaton kokemus sekä asiakkaalle, että organisaatiolle. Se lisää tehokkuutta ja luo parempia johtajia varustettuna paremmilla viestintätaidoilla.

Mitkä ovat valmennuksen edut?

Riippumatta roolistasi työorganisaatiossasi ja työskenteletkö yksin tai osana isompaa tiimiä, valmennus voi auttaa sinua seuraavissa asioissa:

 

Coaching Process 2
Image courtesy of the International Coaching Federation
Nostaa itseluottamustasi
Sijoita jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen
Hallinnoi vastuullisuutta
Paranna suorituskykyä
Laadi inspiroivia liiketoimintasuunnitelmia
Muutoksen hyväksyminen
Ymmärrä arvoja
Aseta rajoja (itsellesi ja muille)
Motivoi tiimiäsi / rakenna tehokkaasti toimiva tiimi ympärillesi
Vahvista viestintätaitoja
Kehitä johtamistaitoja
Ajanhallinta / priorisointi
Tuki

 

Bob Proctor

“Tarkoituksesi selittää mitä olet tekemässä elämäsi kanssa. Visio selittää Kuinka elät tarkoitustasi. Tavoitteidesi avulla voit toteuttaa visiosi”

Tilaa Uutiskirjeemme

Cognitivus 2013-20. All rights reserved.